Zastosowanie i budowa piecyka gazowego

Piecyki gazowe (lub inaczej gazowe podgrzewacze wody) wiszą zwykle nad wannami, w łazienkach. Można je też zobaczyć przy będących głównym i bezpośrednim źródłem ciepła kotłach – choć piecyków używa się często w blokach, w których piwnicach nie da się zamontować kotłów. Piecyków nie brakuje w starych blokach wykonanych z wielkiej płyty, jak również w podobnie skonstruowanych wieżowcach i wszędzie tam, gdzie sieć połączeń gazowych jest prawidłowo rozwinięta. Piecyki montuje się również w starych budynkach wolnostojących. W nowych blokach nierzadko zastępują je elektryczne podgrzewacze wody. Z uwagi na to, że gazowe podgrzewanie wody jest znacznie tańsze niż to, które wymaga użycia prądu elektrycznego, piecyki gazowe często znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach.

Piecyki gazowe często mają wyżłobione na swoich panelach okienka, spoza których mrugają do nas pojedyncze niebieskie płomienie. Przyciski, z pomocą których uruchamia się urządzenie, wyłącza się je lub reguluje się jego pracę umiejscowione są najczęściej z boku takiego panelu.
Jak działa piecyk gazowy

Najważniejszym procesem, z jakim mamy do czynienia w tego typu urządzeniu jest spalanie metanu lub też innego gazu o postaci płynnej – dlatego gaz musi dopływać stale, jeśli piecyk ma funkcjonować bez zarzutu. Płomień w piecyku może zapalać się tylko w chwili, gdy włączymy ciepłą wodę (w trybie okresowym działa też przepływowy kocioł centralnego ogrzewania) lub nie gasnąć wcale. Każde z tych dwóch rozwiązań ma swoje zalety. Dzięki pierwszemu zużyjemy mniej gazu, za to drugie oszczędzi nam długiego czekania na ciepłą wodę.

Istnieją dwa rodzaje gazowych podgrzewaczy wody; różnica między nimi sprowadza się do otwartej lub zamkniętej komory spalania. Te pierwsze zasysają powietrze z wnętrza pomieszczenia, te drugie – czerpią je z zewnątrz. Eksperci zaznaczają, że bezpieczniej jest używać podgrzewacza z zamkniętą komorą, ponieważ wentylator, w jaki wyposażone jest urządzenie automatycznie steruje wyrzutem spalin i ilością pobieranego przez podgrzewacz powietrza. Dzięki tym cechom piecyka ryzyko zatrucia się przez jego użytkownika czadem właściwie nie istnieje.

W piecykach możliwe są trzy sposoby regulowania wody: ręczny, ręczny i automatyczny oraz elektroniczny. Ten ostatni stosuje się tylko w podgrzewaczach z zamkniętą komorą spalania. Najczęściej wodę reguluje się ręcznie i automatycznie, a sama regulacja ręczna jest sposobem najrzadziej spotykanym.

Wykonujemy:

Montaż,wymianę piecyków c.w.u
Konserwację piecyków c.w.u