Każdy budynek wymaga dostarczenia energii cieplnej do pomieszczeń, w celu zapewnienia w nich odpowiednio wysokiej temperatury. Temperatura ta powinna być na tyle wysoka, aby zapewniać komfort cieplny osobom przebywającym w pomieszczeniach. Ogrzewanie centralne polega na jednoczesnym ogrzewaniu wielu pomieszczeń z jednego źródła ciepła umiejscowionego w jednym z nich lub w miejscu zlokalizowanym poza nimi (najczęściej jest to pomieszczenie gospodarcze, tzw. kotłownia). W przypadku tym odbywa się więc sterowana dystrybucja ciepła po całym domu lub jego części.

Zalety centralnego ogrzewania

Przed rozpoczęciem budowy domu wielu inwestorów zastanawia się nad wyborem rodzaju ogrzewania. Podstawową kwestią jest zadecydowanie czy dom będzie ogrzewany miejscowo, czy centralnie. Jest to bardzo ważna decyzja, ponieważ ma ona znaczący wpływ na zakres robót i wydatków w nowobudowanym obiekcie. Jej podjęciu z pewnością pomoże analiza zalet ogrzewania centralnego.

Więcej miejsca w pomieszczeniu ogrzewanym

W ogrzewaniu centralnym kocioł grzewczy znajduje się zwykle w pomieszczeniu gospodarczym (kotłowni), które jest przeznaczone wyłącznie lub przede wszystkim do tego celu. W związku z tym może tam się znajdować duży kocioł grzewczy, zasilający wiele pomieszczeń . Dzięki temu niema konieczności instalowania pieca bezpośrednio w pomieszczeniu ogrzewanym. Piec zaprojektowany do ogrzewania jednego pomieszczenia mógłby być mniejszy od centralnego, lecz jego obecność w pomieszczeniu Itak byłaby odczuwalna. W przypadku ogrzewania centralnego problem ten nie istnieje.

Brak zanieczyszczeń w pomieszczeniu ogrzewanym

Obecność pieca lub kominka w pomieszczeniu ogrzewanym mogłaby spowodować przedostawanie się ubocznych produktów spalania, takich jak popiół i spaliny do pomieszczenia, co niekorzystnie wpłynęłoby na estetykę pomieszczenia oraz samopoczucie przebywających w nim osób. W przypadku ogrzewania centralnego problem ten nie istnieje, ponieważ piec zlokalizowany jest w kotłowni, która jest pomieszczeniem przystosowanym do obecności zanieczyszczeń pochodzących ze spalania.

Możliwość stosowania ogrzewania podłogowego

System centralnego ogrzewania umożliwia nie tylko przepływ medium grzewczego do kaloryferów zlokalizowanych na ścianach ogrzewanego pomieszczenia, ale także do specjalnych przewodów ułożonych pod podłogą. Dzięki temu w pomieszczeniu można mieć przez cały czas przyjemnie ciepłą podłogę, co korzystnie wpływa na komfort osób w nim przebywających, a także przyczynia się do zwiększenia powierzchni użytkowej pomieszczenia, gdyż znika konieczność montażu grzejników oraz ustawiania pieca do ogrzewania miejscowego.

Wygodny system dostarczania paliwa

W przypadku stosowania pieców węglowych do ogrzewania miejscowego pojawia się konieczność dostarczania do nich paliwa, co jest nie wygodne, szczególnie jeśli trzeba pokonać długą drogę od miejsca jego składowania. Składowanie paliwa w pobliżu pieca również nie jest wygodne, ponieważ narażamy się na zanieczyszczenia z tym związane, a także jesteśmy zmuszeni do wydzielenia miejsca na paliwo, przez co tracimy przestrzeń mieszkalną. W ogrzewaniu centralnym występuje tylko jeden piec, często wyposażony w podajnik, dzięki czemu paliwo może być gromadzone tylko w jednym miejscu domu, a podawanie go do pieca również mniej kłopotliwe z uwagi na automatyzację procesu.

Możliwość zasilenia energią ze źródeł odnawialnych

Źródłem ciepła w ogrzewaniu centralnym nie musi być kocioł na paliwo konwencjonalne. Można zastosować w nim np. pompę ciepła lub kolektory słoneczne.

Możliwość jednoczesnej produkcji ciepła i przygotowania c.w.u.

W przypadku zastosowania tzw. kotła dwufunkcyjnego można jednocześnie zasilać system c.o. i c.w.u..

Automatyka i sterowanie centralne

Kolejną przesłanką przemawiającą na korzyść ogrzewania centralnego jest możliwość centralnego sterowania temperaturą dostarczaną do wszystkich pomieszczeń, dzięki czemu niema konieczności ustawiania temperatury w każdym pomieszczeniu oddzielnie. Bardzo korzystna jest również automatyzacja podawania paliwa, dzięki czemu kocioł może pracować całą dobę , utrzymując zadaną temperaturę w pomieszczeniach, w przeciwieństwie do pieców miejscowych, które przez noc potrafią wystygnąć, powodując, iż po przebudzeniu użytkownik lokalu czuje nieprzyjemny chłód.

Bezpieczeństwo eksploatacji

Ponieważ kocioł centralnego ogrzewania znajduje się w pomieszczeniu, w którym nie przebywają stale domownicy, maleje niebezpieczeństwo zaczadzenia, które jest wysokie w przypadku ogrzewania miejscowego.

Wykonujemy:
Instalacje centralnego ogrzewania do grzejników
Ogrzewanie podłogowe
Przeróbki instalacji grzewczych
Montaż,wymiana kotłów gazowych C.O
Montaż,wymiana kotłów na paliwo stałe (Pellet,ekogroszek)
Modernizacja kotłowni